ประสบการณ์ระดับโลก | โบอิ้ง 737-9

เครื่องบินโบอิ้ง 737-9 ลําใหม่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสารของเรา รวมถึงการส่งเสริมความยั่งยืน เครื่องบินโบอิ้ง 737-9 ผ่านขั้นตอนการรับรองรูปแบบใหม่อย่างละเอียดครบถ้วน รวมถึงการปรับปรุงการออกแบบ ซอฟต์แวร์ และข้อกําหนดการฝึกอบรมนักบิน และเครื่องบินทุกลําได้รับการรับรองอย่างเป็นอิสระจากหน่วยงานกํากับดูแลความปลอดภัยการบินทั่วโลก วันที่คาดว่าจะจัดส่งสําหรับ Greater Bay Airlines อยู่ระหว่างปี 2024 ถึง 2027

ไฟ LED รุ่นประหยัดพลังงานถูกนํามาใช้ทั่วทั้งห้องโดยสาร ช่วยลดการบริโภคพลังงานในขณะที่ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลายสําหรับผู้โดยสาร

ช่องเก็บของเหนือศีรษะขนาดใหญ่ขึ้นสำหรับรองรับสัมภาระนำขึ้นเครื่องได้ในจำนวนมากขึ้น เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้น

บริการเชื่อมต่อบนเครื่องบินเพื่อให้ผู้โดยสารไม่พลาดการติดต่อ

หน้าต่างขนาดใหญ่ขึ้นบนตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดของลำตัวเครื่องบิน เพื่อให้ผู้โดยสารมองเห็นเส้นขอบฟ้าได้เต็มตายิ่งขึ้น

เครื่องยนต์ที่ทรงพลังและออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมโดยการลดการใช้เชื้อเพลิงและการปล่อยก๊าซ CO2

Greater Bay Airlines กับโบอิ้งร่วมมือกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องบินจะเป็นไปตามข้อกําหนดด้านความปลอดภัยสูงสุด