ดำเนินการจอง

คุณสามารถซื้อตั๋วโดยสารภายใน 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน  เพียงแค่ป้อนจุดหมายปลายทางในการเดินทางขาออกและขาเข้า ตารางการเดินทาง และจํานวนผู้โดยสารลงในแผง ‘การค้นหาเที่ยวบิน’  ระบบจะแสดงอัตราค่าโดยสารที่ดีที่สุดที่มีตามคําร้องขอของคุณ