การเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง

หากการเดินทางของคุณต้องเปลี่ยนเครื่องที่ฮ่องกง คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนเครื่องได้จากข้อมูลสรุปดังต่อไปนี้

เที่ยวบินเชื่อมต่อสองเที่ยวบินกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์ด้วยบัตรโดยสารเพียงใบเดียว

หากคุณถือบัตรโดยสารสำหรับการต่อเที่ยวบินจำนวนสองเที่ยวกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์โดยใช้บัตรโดยสารใบเดียว คุณอาจได้รับบอร์ดดิ้งพาสสำหรับทั้งสองเที่ยวบินเมื่อเริ่มต้นการเดินทาง  เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง โปรดตามป้ายบอกทางไปยังจุดเปลี่ยนเครื่องที่ใกล้ที่สุดที่โถงผู้โดยสารขาเข้าบนชั้น 5 และไปที่ชั้น 6 เพื่อออกเดินทาง  นอกจากนี้ สัมภาระเช็คอินใดๆ จะต้องผ่านการเช็คอินตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ระยะเวลาในการต่อเครื่องขั้นต่ำระหว่างสองเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงคือ 55 นาที โปรดทราบว่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระเกินระหว่างที่เช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรกที่ต้นทางซึ่งจะคิดตามส่วนของเที่ยวบิน      

เที่ยวบินเชื่อมต่อสองเที่ยวบินกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์ แต่เป็นการออกภายใต้บัตรโดยสารสองใบ

หากคุณถือบัตรโดยสารต่อเที่ยวบินจำนวนสองเที่ยวกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์ แต่มีการออกบัตรโดยสารสองใบแยกกัน จะมีการมอบบอร์ดดิ้งพาสสำหรับเที่ยวบินแรกในช่วงเริ่มต้นการเดินทางของคุณเท่านั้น บอร์ดดิ้งพาสสำหรับเที่ยวบินที่ 2  จะออกให้ที่ประตูผู้โดยสารขาเข้าเมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง หรือโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินของเราที่จุดรับส่งซึ่งตั้งอยู่ที่ 'E1' ที่ชั้น 5 เพื่อขอความช่วยเหลือ สัมภาระของคุณจะถูกเช็คอินตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง ระยะเวลาในการต่อเครื่องขั้นต่ำระหว่างสองเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงคืออย่างน้อยหนึ่ง (1) ชั่วโมง นอกจากนี้ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนักเกินในระหว่างการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินแรกที่ต้นทางซึ่งจะคิดตามส่วนของเที่ยวบิน  

บัตรโดยสารสองใบแยกกันโดยมีหนึ่งช่วงการบินเป็นเที่ยวบินที่เราให้บริการ และอีกหนึ่งช่วงการบินเป็นการเดินทางกับสายการบินอื่น

หากคุณถือบัตรโดยสารสองใบแยกกัน โดยมีหนึ่งช่วงการบินที่โดยสารเที่ยวบินที่เราให้บริการ และอีกหนึ่งช่วงการบินเป็นการเดินทางกับสายการบินอื่น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีเอกสารเดินทางและวีซ่าในการเดินทางเข้า ฮ่องกง ที่จำเป็น เนื่องจากสัมภาระของคุณจะถูกเช็คอินถึงแค่ฮ่องกงเท่านั้น  คุณจะต้องผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรหลังจากที่รับสัมภาระเช็คอินที่จุดรับสัมภาระขาเข้าแล้วไปที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่เกี่ยวข้องที่ห้องโถงขาออกเพื่อรับบอร์ดดิ้งพาสของเที่ยวบินต่อเครื่องของคุณ  ระยะเวลาในการต่อเครื่องขั้นต่ำระหว่างสองเที่ยวบินที่สนามบินนานาชาติฮ่องกงคืออย่างน้อยสาม (3) ชั่วโมง

จุดให้บริการรับส่งหลายรูปแบบ – สนามบินนานาชาติฮ่องกง - อาคารผู้โดยสาร Skypier

เมื่อจองบัตรโดยสารของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ + บัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ คุณสามารถเพลิดเพลินกับบริการแบบครบวงจรในการเดินทางไปกลับจากท่าเรือเรือเฟอร์รี่ที่กําหนดและพื้นที่อ่าวเกรทเทอร์อื่น ๆ  ผ่านฮ่องกงได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับสัมภาระเช็คอินและสถานการณ์ไม่คาดคิดที่อาจจะทําให้คุณไม่สามารถเชื่อมต่อกับเที่ยวบินของคุณได้

การเดินทางจากทะเลสู่อากาศ

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์และมีบัตรโดยสารที่ยืนยันการเดินทางในวันเดียวกันและบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ที่ยังไม่หมดอายุ เอกสารเดินทางคนต่างด้าวที่ถูกต้อง และวีซ่าที่เกี่ยวข้องสําหรับจุดหมายปลายทางที่ต้องการ สามารถใช้บริการเช็คอินและรับบอร์ดดิ้งพาสของเราได้ที่จุดดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้โดยสารที่ต้องเชื่อมต่อกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางก่อนเวลา 10.15 น. สามารถใช้บริการเรือเฟอร์รี่เที่ยวสุดท้ายในวันก่อนหน้า สัมภาระจะถูกแท็กไปยังปลายทางจากจุดเดินทางเหล่านี้

  • อาคารเรือข้ามฟากเชินเจิ้น เชกู
  • อาคารเรือข้ามฟากจงซาน
  • ท่าเรือเฟอร์รี่ตงกวน หูเหมิน 
  • ท่าเรือเฟอร์รี่กวางโจว ปาโจว
  • ท่าเรือข้ามฟากเซินเจิ้น ฟูหยง
  • อาคารเรือข้ามฟากมาเก๊า ไทปา (บริการเรือข้ามฟากงดให้บริการชั่วคราว)
  • อาคารเรือข้ามฟากมาเก๊า มาริไทม์

ผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกงโดยบริการเรือข้ามฟากข้ามแดน และจะเดินทางต่อด้วยสายการบินเกรทเตอร์เบย์ ไม่ต้องชำระภาษีขาออกสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางด้วยเครื่องบิน (APDT) จะมีการออกคูปองคืนเงินให้ผู้โดยสารที่ได้ชำระ APDT พร้อมค่าบัตรโดยสารของตนในระหว่างการเช็คอินที่อาคารผู้โดยสาร SkyPier หรือท่าเรือ จีนแผ่นดินใหญ่และมาเก๊า คุณสามารถรับเงินคืนเป็นเงินสดได้โดยแสดงคูปองที่ “เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีสําหรับการเดินทาง” ที่อาคารผู้โดยสาร SkyPier หลังจากผ่านด่านการตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยภายในวันเดียวกัน  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.hongkongairport.com/en/transport/mainland-connection/ferry-transfer.page#5 

เวลาการเชื่อมต่อขั้นต่ำ (MCT): โปรดเดินทางถึงอาคารผู้โดยสาร Skypier ก่อนเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้ของเที่ยวบิน 80 นาที หากได้รับบอร์ดดิ้งพาสที่ท่าเรือข้ามฟาก และ 110 นาที หากต้องขอรับบอร์ดดิ้งพาสเมื่อมาถึงอาคารผู้โดยสาร Skypier

 

การเดินทางจากอากาศสู่ทะเล

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์และมีบัตรโดยสารที่ยืนยันการเดินทางในวันเดียวกันพร้อมด้วยบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่ที่ยังไม่หมดอายุ เอกสารเดินทางคนต่างด้าวที่ถูกต้อง และวีซ่าที่เกี่ยวข้องสําหรับจุดหมายปลายทางที่ต้องการ สายการบินเกรทเตอร์เบย์อาจให้บริการส่งต่อสัมภาระจากสนามบินต้นทางไปยังท่าเรือที่กําหนดใน Pearl River Delta (PRD) และมาเก๊า  เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ผู้โดยสารไม่จําเป็นต้องผ่านด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือจุดรับสัมภาระ  สําหรับผู้โดยสารที่จะซื้อบัตรโดยสารเรือเฟอร์รี่จาก ‘จุดรับส่งเรือเฟอร์รี่’ ซึ่งตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์ “E2” ที่ชั้น 5 สัมภาระของผู้โดยสารจะได้รับการติดป้ายส่งต่อไปยังฮ่องกงเท่านั้น และจะมีการติดป้ายส่งต่ออีกครั้งโดยผู้ประกอบการเรือเฟอร์รี่เพื่อจัดส่งไปยังท่าเรือเฟอร์รี่

เวลาเชื่อมต่อขั้นต่ำ (MCT) :  โปรดมาที่จุดรับส่งของเรือเฟอร์รี่ที่เคาน์เตอร์ E2 ล่วงหน้าเป็นเวลา 30 นาที สําหรับผู้โดยสารที่ไม่มีสัมภาระเช็คอิน และ 60 นาทีสําหรับผู้โดยสารที่มีสัมภาระเช็คอิน ก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเรือเฟอร์รี่ที่กําหนดไว้

 

บริการรถโค้ชไป/กลับจากอาคารผู้โดยสาร Hong Kong Skypier ผ่านสะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า (HZMB)

สะพานสู่อากาศ

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์และมีบัตรโดยสารที่ยืนยันการเดินทางในวันเดียวกันและบัตรโดยสารรถประจำทางที่ยังไม่หมดอายุ เอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง และวีซ่าที่เกี่ยวข้องสําหรับจุดหมายปลายทางที่ต้องการ สามารถใช้บริการเช็คอินและรับบอร์ดดิ้งพาสของเราได้ที่จุดดังต่อไปนี้ ซึ่งผู้โดยสารที่ต้องเชื่อมต่อกับเที่ยวบินที่ออกเดินทางก่อนเวลา 10.15 น. สามารถใช้บริการรถโดยสารเที่ยวสุดท้ายในวันก่อนหน้า  สัมภาระจะถูกแท็กไปยังปลายทางจากจุดเดินทางเหล่านี้

  • สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า - ท่าเรือมาเก๊า
  • สะพานฮ่องกง-จูไห่-มาเก๊า - ท่าเรือจูไห่

เช่นเดียวกับการเดินทางแบบ “ทะเลสู่อากาศ” คุณสามารถขอคืนภาษีขาออกของผู้โดยสาร ทางอากาศได้ และโปรดไปที่ ‘เคาน์เตอร์ขอคืนภาษีขาออก’ เพื่อขอคืนเงินเมื่อเดินทางมาถึงอาคารผู้โดยสาร Skypier

เวลาการเชื่อมต่อขั้นต่ำ (MCT): โปรดเดินทางถึงอาคารผู้โดยสาร Skypier ก่อนเวลาออกเดินทางที่กําหนดไว้ของเที่ยวบิน 80 นาที หากได้รับบอร์ดดิ้งพาสที่ท่าเรือมาเก๊า/จูไห่ และ 110 นาที หากต้องขอรับบอร์ดดิ้งพาสเมื่อมาถึงอาคารผู้โดยสาร Skypier

อากาศสู่สะพาน

ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินเกรทเตอร์เบย์และมีบัตรโดยสารที่ยืนยันการเดินทางในวันเดียวกันพร้อมด้วยบัตรโดยสารรถประจำทางสำหรับการเดินทางต่อที่ยังไม่หมดอายุ เอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง และวีซ่าที่เกี่ยวข้องสําหรับจุดหมายปลายทางที่ต้องการ สายการบินเกรทเตอร์เบย์อาจให้บริการส่งต่อสัมภาระจากสนามบินต้นทางไปยังท่าเรือมาเก๊า / จูไห่  เมื่อเดินทางมาถึงสนามบินนานาชาติฮ่องกง ผู้โดยสารไม่จําเป็นต้องผ่านด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือจุดรับสัมภาระ  ผู้โดยสารสามารถไปที่ ‘จุดรับส่งของรถโดยสารประจำทาง’ ซึ่งตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์ E2 ที่ชั้น 5 สําหรับขั้นตอนการรับส่งหรือซื้อบัตรโดยสารโดยสารรถประจำทาง

สัมภาระจะถูกนำกลับมาผ่านขั้นตอนพิธีการทางศุลกากรและการขนส่งสัมภาระหลังจากซื้อบัตรโดยสารรถประจําทาง

เวลาการเชื่อมต่อขั้นต่ำ (MCT):  ผู้โดยสารจะต้องมาถึงจุดรับส่งโดยสารประจําทางซึ่งตั้งอยู่ที่เคาน์เตอร์ E2 ในเวลา 90 นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทางของรถโดยสารประจําทาง ไม่ว่าจะมีสัมภาระเช็คอินหรือไม่ก็ตาม