จัดการการจอง

จัดการการจอง

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

การซื้ออาหารล่วงหน้าจะสามารถดำเนินการได้จนถึง 48 ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินออกเดินทางเท่านั้น ดังนั้นจึงไม่สามารถซื้อได้หลังจากเช็คอินออนไลน์

หากคุณต้องการซื้อที่นั่งหรือน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมหลังจากเช็คอินออนไลน์แล้ว คุณจะต้อง: 

  1. ยกเลิกการเช็คอินออนไลน์ของคุณผ่านจัดการการจอง
  2. ภายในจัดการการจอง ซื้อที่นั่งและ/หรือน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตเพิ่มเติมและดําเนินการชําระเงิน
  3. ปฏิบัติตามคําแนะนําบนเว็บเพื่อเช็คอินเที่ยวบินของคุณทางออนไลน์อีกครั้ง

ไม่ได้ คุณต้องดำเนินการที่สนามบิน หากต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อตรวจสอบว่าสามารถเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารของคุณได้หรือไม่  แต่อาจมี/ปรับใช้ค่าธรรมเนียมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของประเภทค่าโดยสารที่คุณได้ชําระ/สั่งซื้อ

หากคุณต้องการซื้อน้ำหนักล่วงหน้า ซื้อที่นั่งล่วงหน้า หรือซื้ออาหารล่วงหน้า คุณสามารถเพิ่มบริการเหล่านี้ได้ผ่านจัดการการจอง บนเว็บไซต์ของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ และชำระเงินทางออนไลน์