การชําระเงิน

การชําระเงิน

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

ต้องชําระเงินเต็มจํานวนเมื่อทําการจอง และต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 30 นาที การไม่ดําเนินการดังกล่าวอาจส่งผลให้การจองไม่สําเร็จและจําเป็นต้องเริ่มกระบวนการจองใหม่

การชําระเงินสําหรับบริการเพิ่มเติมหรือค่าธรรมเนียมสามารถทําได้ด้วยบัตรเครดิตอื่น

ได้ คุณสามารถใช้บัตรเครดิตที่ไม่ได้อยู่ในชื่อของคุณเพื่อสั่งซื้อบัตรโดยสาร แต่โปรดทราบว่าผู้โดยสารอาจถูกขอให้แสดงบัตรเครดิตที่ใช้สําหรับการสั่งซื้อบัตรโดยสารเมื่อเช็คอินเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง

เรายอมรับ Visa, Mastercard, American Express (ยกเว้น จีนแผ่นดินใหญ่) Union Pay

โปรดติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเครดิตเพื่อยืนยันปัญหา หากปัญหายังคงอยู่ คุณสามารถติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

เราอาจขอให้ผู้โดยสารแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการซื้อบัตรโดยสารเมื่อเช็คอินเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันความถูกต้อง