ความช่วยเหลือพิเศษ

ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์ 

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

หากคุณกำลังตั้งครรภ์ในระหว่างการเดินทาง โปรดดูที่หน้าผู้โดยสาร ที่ตั้งครรภ์ ของเราสําหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

สภาวะและการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย คุณจะไม่สามารถเช็คอิน ขนส่ง หรือใช้งานถังออกซิเจนบนเที่ยวบินของเรา สายการบินเกรทเตอร์เบย์ไม่มีบริการออกซิเจนทางการแพทย์สําหรับการใช้งานของผู้โดยสารบนเครื่องบิน

การเดินทางพร้อมกับทารก (อายุต่ำกว่า 24 เดือน)

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

เราอนุญาตให้ทารกที่มีอายุตั้งแต่ 7 วันขึ้นไปสามารถเดินทางกับเที่ยวบินของเราได้ สำหรับทารกที่มีอายุต่ำกว่า 2 ปี จะต้องเดินทางพร้อมกับบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลที่อายุอย่างน้อย 18 ปีตลอดการเดินทาง โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ “การเดินทางพร้อมกับทารก”  

ผู้ใหญ่แต่ละคนสามารถเดินทางพร้อมเด็กทารกได้ไม่เกินสองคน  หากท่านเดินทางพร้อมกับทารกสองคน ทารกหนึ่งคนสามารถนั่งบนตักของผู้ใหญ่โดยมีค่าธรรมเนียมต่อส่วนของเที่ยวบิน (โปรดดูรายละเอียดที่ ‘การเดินทางพร้อมกับทารก’) ทารกอีกคนจะต้องมีอายุอย่างน้อย 6 เดือนและนั่งบนที่นั่งส่วนบุคคลที่มีเบาะนั่งนิรภัยเด็ก หรือสายรัดนิรภัย CARES ซึ่งจะคิดค่าโดยสารตามราคาสําหรับผู้ใหญ่ โปรดดูรายละเอียดที่หน้า การเดินทางพร้อมกับทารก ของเรา

ทารกแต่ละคนมีสิทธิ์ได้รับเบาะนั่งนิรภัยเด็กหรือสายรัดนิรภัย CARES หรือรถเข็นเด็กสําหรับการเช็คอินฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย น้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตไม่รวมสําหรับทารกที่ไม่มีที่นั่งส่วนบุคคล ทารกที่ชําระค่าโดยสารในราคาสําหรับที่นั่งของผู้ใหญ่จะมีสิทธิ์ได้รับน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตของประเภทค่าโดยสารที่เลือก นอกจากนี้ ท่านยังสามารถซื้อน้ำหนักสัมภาระที่อนุญาตล่วงหน้าทางออนไลน์ผ่านจัดการการจองโดยมีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

ขออภัย ในขณะนี้เรายังไม่สามารถให้บริการที่นั่งที่มีเปลเด็กอ่อนสําหรับทารกบนเครื่องบินได้ เนื่องจากข้อจํากัดของเครื่องบิน

การเดินทางพร้อมกับเด็ก (อายุ 2 ถึงต่ำกว่า 12 ปี)

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องเดินทางพร้อมกับบิดามารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปี เราขออภัยที่บริการสําหรับผู้โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลําพังไม่มีให้บริการในเที่ยวบินของเราในขณะนี้

ผู้โดยสารผู้เยาว์

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

ผู้โดยสารผู้เยาว์ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 18 ปีสามารถเดินทางโดยลําพังโดยไม่มีผู้ใหญ่ร่วมเดินทางด้วย 

การเดินทางกับสัตว์

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

เราไม่ยอมรับสัตว์เลี้ยงสําหรับการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระที่พกพาเข้าห้องโดยสารหรือสัมภาระเช็คอิน

สุนัขนําทางหรือสุนัขช่วยเหลือสามารถเดินทางได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขบางประการ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดไปที่ ส่วนของสุนัขนําทาง / สุนัขช่วยเหลือในหน้าความทุพพลภาพและความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนที่

บริการเก้าอี้รถเข็น

ผู้โดยสารที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนที่หรือมีความทุพพลภาพที่ต้องการบริการเก้าอี้รถเข็นหรือเดินทางด้วยเก้าอี้รถเข็นของตนเอง สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า ผู้โดยสารที่ใช้เก้าอี้รถเข็น ของเรา

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

หากคุณต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการดูแลส่วนบุคคลบนเครื่องบิน เช่น การป้อนอาหาร การเคลื่อนย้ายในห้องโดยสาร (ไปยัง/ออกจากห้องน้ำและที่นั่ง) การให้ยา ฯลฯ คุณจะต้องเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยส่วนตัว หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการอพยพออกจากเครื่อง คุณต้องเดินทางพร้อมกับผู้ช่วยด้านความปลอดภัย เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ผู้ช่วยส่วนตัวและผู้ช่วยด้านความปลอดภัยอาจเป็นบุคคลเดียวกันได้ ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือผู้ดูแลส่วนตัวที่ได้รับการว่าจ้างซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี พวกเขาต้องพึ่งพาตนเองและสามารถให้ความช่วยเหลือที่จําเป็นกับคุณได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินของคุณ คุณอาจไม่ได้นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย