การจองเที่ยวบิน

ทําการจองใหม่

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

คุณสามารถจองบัตรโดยสารของท่านได้ภายใน 2 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาออกเดินทางของเที่ยวบิน ผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบินเกรทเตอร์เบย์

เรามีตัวเลือกค่าโดยสาร 3 ประเภท ได้แก่ โก โก, วาลู โก และเฟลกส์ โก โปรดไปที่หน้าตัวเลือกค่าโดยสารของเราเพื่อดูรายละเอียด

คุณสามารถจองบัตรโดยสารแบบหนึ่งเที่ยวบิน (One-way) หรือแบบไปกลับ (Roundtrip) ผ่านเว็บไซต์ของเรา

สามารถจองผู้โดยสารได้ไม่เกิน 9 คน รวมทารก (ไม่เกิน 2 คนต่อการจอง) ภายใต้กําหนดการเดินทางเดียวกัน หากคุณเดินทางกับผู้โดยสารมากกว่า 9 คน จําเป็นจะต้องทําการจองแยกต่างหาก

ค่าน้ำมัน คือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกเก็บโดยผู้ขนส่ง เพื่อพิจารณาความผันผวนของราคาน้ำมัน มีค่าน้ำมันสําหรับทุกเส้นทางของเรา จํานวนเงินอาจแตกต่างกันไปตามปลายทาง และจะคิดตามส่วนของเที่ยวบิน

ระบบจะยอมรับเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น โปรดทราบว่าชื่อที่สะกดบนบัตรโดยสารของคุณต้องเหมือนกับในหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางของคุณ

เราไม่สามารถออกบัตรโดยสารแบบเปิดได้ เนื่องจากต้องแสดงวันที่ของเที่ยวบินบนบัตรโดยสาร หากไม่ทราบวันที่เดินทางของคุณ คุณสามารถซื้อบัตรโดยสารก่อนได้ แล้วเปลี่ยนเวลา/วันที่ในภายหลัง ขึ้นอยู่กับกฎค่าโดยสารของบัตรโดยสารของคุณและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเสร็จสิ้นการชําระเงิน คุณจะได้รับการยืนยันการจองทางอีเมลพร้อมหมายเลขบัตรโดยสารและกําหนดการเดินทางโดยละเอียด ซึ่งถือว่าเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ของคุณ หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยันภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากการจอง กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

โปรดพิมพ์สําเนาอีเมลยืนยันและนําติดตัวไปที่สนามบินเพื่อเช็คอิน

ค่าโดยสาร ภาษีที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะรวมอยู่ในค่าโดยสารที่แจ้งและมีรายละเอียดอยู่ในบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากออกบัตรโดยสารแล้ว 

หลังจากชําระเงินเรียบร้อยแล้ว คุณจะได้รับการยืนยันการจองทางอีเมล ซึ่งอาจใช้เป็นใบแจ้งหนี้ได้ 

ได้ คุณสามารถจองบัตรโดยสารของคุณก่อน จากนั้นให้ระบุหมายเลขการจอง หมายเลขบัตรโดยสาร และวันที่เดินทาง พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ทางอีเมลเพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงของเรา โปรดทราบว่าชื่อบนบัตรโดยสารของคุณต้องตรงกับชื่อบนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของคุณ  เราสามารถอัปเดตบันทึกของคุณในภายหลังได้ หรือคุณสามารถอัปเดตข้อมูลหนังสือเดินทางได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่สนามบิน

การเปลี่ยนแปลงการจองของคุณ

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

หากคุณได้ทําการจองผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเพื่อทําการเปลี่ยนแปลง

กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อทำการเปลี่ยนแปลง แต่อาจมี/ปรับใช้ค่าธรรมเนียมตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของประเภทค่าโดยสารที่คุณได้ชําระ/สั่งซื้อ

หากคุณต้องการซื้อน้ำหนักล่วงหน้า ซื้อที่นั่งล่วงหน้า หรือซื้ออาหารล่วงหน้า คุณสามารถเพิ่มบริการเหล่านี้ได้ผ่านจัดการการจอง บนเว็บไซต์ของสายการบินเกรทเตอร์เบย์ และชำระเงินทางออนไลน์