เหตุการณ์ไม่ปกติและการหยุดชะงักของเที่ยวบิน

เหตุการณ์ไม่ปกติและการหยุดชะงักของเที่ยวบิน&

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

หากเที่ยวบินของคุณถูกยกเลิกโดยเรา คุณสามารถทำรายการจองใหม่หรือยกเลิกการจองของคุณได้

หากคุณไม่ประสงค์จะเดินทางอีกต่อไป กรุณายื่นเรื่องขอเงินคืนตามกระบวนการดังนี้:

  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารจากเว็บไซต์ของเราโดยตรง โปรดไปที่จัดการการจอง เราจะคืนเงินค่าโดยสารทั้งหมด ภาษีที่เกี่ยวข้อง และบริการแบบสั่งซื้อล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับบัตรโดยสารของคุณ ด้วยช่องทางการชำระเงินที่คุณใช้ในครั้งแรก
  • หากคุณซื้อบัตรโดยสารผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเพื่อขอเงินคืน

สําหรับการหยุดชะงักของเที่ยวบินในวันที่ออกเดินทาง โดยทั่วไป เราจะไม่รับผิดชอบต่อการจัดเตรียมเที่ยวบินทางเลือกใหม่หรือการชดเชยสําหรับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (เช่น อาหาร ที่พักโรงแรม การเดินทาง)

ค่าชดเชยสําหรับความล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินขึ้นอยู่กับระเบียบข้อบังคับของรัฐบาลในท้องถิ่น ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบข้อมูลสนามบินที่เกี่ยวข้องบนเว็บไซต์ของเราสําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ขอแนะนำให้คุณซื้อประกันการเดินทางล่วงหน้า

หรือคุณสามารถขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารของคุณได้ รวมถึงค่าโดยสาร ภาษี และบริการชําระเงินล่วงหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

  • สําหรับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านเว็บไซต์ของเราหรือผ่านศูนย์บริการทางโทรศัพท์ของเรา โปรดขอคืนเงินทางออนไลน์ผ่าน จัดการการจอง
  • สำหรับบัตรโดยสารที่ซื้อผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเพื่อขอเงินคืน

หากเที่ยวบินของคุณล่าช้าหรือถูกยกเลิกเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เช่น สภาพอากาศที่เลวร้าย ภาวะวิกฤติ ความปลอดภัย หรือปัญหาด้านการปฏิบัติงานอื่น ๆ จะไม่มีการเสนอค่าชดเชย

เราขอแนะนําอย่างยิ่งให้คุณซื้อประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองตัวคุณเองจากการหยุดชะงักที่ไม่คาดคิด

กรุณาติดต่อศูนย์บริการของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ

เราจะแจ้งให้ผู้โดยสารทราบถึงสถานะเที่ยวบินล่าสุดผ่านทางอีเมล อีกทางเลือกหนึ่ง โปรดดูที่แนวทางการออกบัตรโดยสารพิเศษผ่านทางเว็บไซต์ของเรา ซึ่งจะมีประกาศรายละเอียดไว้บนเว็บไซต์ของเรา