ที่นั่ง

การซื้อที่นั่งล่วงหน้า

การซื้อที่นั่งล่วงหน้า

ขยายทั้งหมดยุบทั้งหมด

ได้ คุณสามารถซื้อที่นั่งพิเศษบนเครื่องบินได้ การซื้อที่นั่งพิเศษสำหรับความสะดวกสบายของลูกค้าเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ขนส่งหรือจัดเก็บสิ่งของส่วนตัวหรือสัมภาระเพิ่มเติมที่ที่นั่งพิเศษ

หากต้องการซื้อที่นั่งพิเศษ คุณต้องจองเที่ยวบินผ่านทางศูนย์บริการของเรา   จําเป็นต้องเลือกที่นั่งล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมที่นั่งที่อยู่ติดกันสําหรับเที่ยวบินของคุณ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเลือกที่นั่งล่วงหน้าดังกล่าวจะถูกเรียกเก็บจากการจองของคุณ

ใช่  การสํารองที่นั่งฟรีหนึ่งครั้ง (ที่นั่งมาตรฐานหรือที่นั่งแถวหน้า) จะให้บริการสําหรับผู้ถือบัตรโดยสารเฟลกส์ โก  สําหรับผู้ถือบัตรโดยสารโก โก และวาลู โก คุณสามารถซื้อที่นั่งที่คุณต้องการล่วงหน้าผ่านจัดการการจองหรือลิงก์ด้านล่าง:

https://trp.greaterbay-airlines.com/en-HK/ac/ancillarySearch/seat